Projekt zespołowy

Warunki zaliczenia

Projekt zespołowy jest przedmiotem, w trakcie którego studenci realizują przydzielone im zadania pracując w grupach. Temat przydzielony grupie jest ogólny - wiąże się z zaimplementowaniem konkretnego rozwiązania. Przydział zadań indywidualnych dla członków grup projektowych zależy od specyfiki przydzielonego tematu i organizacji pracy w grupie. Oceny za przedmiot wystawiane będą indywidualnie - każdy student otrzyma ocenę wynikającą z zaangażowania w prace projektowe, ich jakości oraz uzyskanego efektu końcowego.

Materiały

dps.zip

Jeśli nie oznaczono inaczej, ta strona internetowa wraz z zawartością podlegają licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).