Języki programowania

Test zaliczeniowy

Przykładowe testy zaliczeniowe do pobrania:

Najbliższe konsultacje

Najbliższe konsultacje odbędą się w środę, 06.02.2019 w godzinach 9:00-11:00, pok. 311 bud. C3.

Materiały do wykładu:

 • kwadratSzyfrujacy.txt
 • punkty.out
 • Nowe kody z wykładu:

 • Wyk003.zip
 • Wyk004.zip
 • Wyk007.zip
 • Stare kody z wykładu:

 • Wyklad002.zip
 • Wyklad003.zip
 • Wyklad004.zip
 • Wyklad006.zip - program z wątkami.
 • gniazda.zip - źródła programu z gniazdami TCP/IP.
 • Przykładowe tematy laboratoriów:

  Laboratorium 1: JP3lab1.pdf
  Laboratorium 2: JP3lab2.pdf
  Laboratorium 3: JP3lab3.pdf
  Laboratorium 4: JP3lab4.pdf
  Laboratorium 5: JP3lab5.pdf
  Laboratorium 6: JP3lab6.pdf
  Laboratorium 7: JP3lab7.pdf

  Zadane tematy laboratoriów:

  Poniżej znajdują się tematy laboratoriów realizowanych w semestrze zimowym 2018/2019 (odbywających się w środy TP/TN, godz.11.15-13.00, 15:15-17:00, 127P/C3).

  Laboratorium 1

  Pierwsze zajęcia w semestrze mają charakter organizacyjny. Oprócz szkolenia stanowiskowego omawiane na nim są: sposób prowadzenia zajęć, zasady zaliczania, środowisko pracy. Na tych zajęciach powstaje pierwszy projekt typu "Witaj świecie" w wybranym IDE oraz z wykorzystaniem dostępnego jdk (preferowane jest eclipse photon + jdk1.8 lub jdk10 - takie narzędzia dostępne są na komputerach w laboratorium).

  Laboratorium 2

  Na drugich zajęciach należy wykazać się umiejętnością tworzenia algorytmów. Bazując na doświadczeniach zdobytych na wcześniejszych kursach (Podstawy programowania, Programowanie obiektowe) należy zaimplementować rozwiązanie zadanego problemu. Potrzebna do tego wiedza niewiele wychodzi poza składnię znaną z języka C/C++ (deklaracja zmiennych, pętle, instrukcje warunkowe, deklaracja metod itp.).

  Laboratorium 3

  Na trzecich zajęciach należy zbudować aplikację użytkową przetwarzającą dane, pozwalającą na interakcje z użytkownikiem z poziomu konsoli. W aplikacji powinny istnieć klasy odpowiedzialne za przetwarzanie danych i klasy odpowiedzialne za wyświetlanie komunikatów i pobieranie danych od użytkownika (logika biznesowa powinna być oddzielona od interfejsu użytkownika by dało się bez problemu podmienić interfejs tekstowy na interfejs graficzny). Utrwalanie danych powinno być zrealizowane z wykorzystaniem plików. W aplikacji będzie trzeba obsłużyć wyjątki (pojawiające się podczas operacji na strumieniach, opcjonalnie - pojawiające się podczas operacji na strukturach danych) oraz zaprojektować odpowiednie struktury danych (można wykorzystać kolekcje i mapy).

  Laboratorium 4

  Zajęcia laboratoryjne mają pomóc w doskonaleniu umiejętności programowania obiektowego oraz opanowaniu technik budowy aplikacji oferujących użytkownikowi graficzny interfejs. Podczas implementacji graficznego interfejsu zalecane jest wykorzystanie klas SWING (można też posłużyć się klasami JavFX, jednak to wykracza poza zakres kursu).

  Laboratorium 5

  W trakcie zajęć poruszone zostaną problemy występujące podczas tworzenia i uruchamiania aplikacji wielowątkowych. Ponadto podjęta zostanie próba zbudowania interfejsu umożliwiającego wizualizację ich wewnętrznej aktywności.

  Laboratorium 6

  W trakcie zajęć podjęta zostanie próba zbudowania systemu składającego się z kilku aplikacji komunikujących się poprzez gniazda TCP/IP.

  Laboratorium 7

  Celem zajęć jest zapoznanie się z problemem budowy systemu składającego się z kilku rozproszonych elementów komunikujących się ze sobą za pomocą RMI.

  Dodatki:

  Jeśli nie oznaczono inaczej, ta strona internetowa wraz z zawartością podlegają licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).