Języki programowania

Przykładowe testy zaliczeniowe do pobrania:


Materiały do wykładu:

 • kwadratSzyfrujacy.txt
 • punkty.out
 • Kody z wykładu:

 • Wyklad002.zip
 • Wyklad003.zip
 • Wyklad004.zip
 • Wyklad006.zip - program z wątkami.
 • gniazda.zip - źródła programu z gniazdami TCP/IP.
 • Przykładowe tematy laboratoriów

  Laboratorium 1

 • JP3lab1.pdf
 • Laboratorium 2

  JP3lab2.pdf

  Laboratorium 3

 • JP3lab3.pdf
 • Laboratorium 4

 • JP3lab4.pdf
 • Laboratorium 5

 • JP3lab5.pdf
 • Laboratorium 6

 • JP3lab6.pdf
 • Laboratorium 7

 • JP3lab7.pdf
 • Zadane tematy laboratoriów

  Poniżej znajdują się tematy laboratoriów realizowanych w semestrze zimowym 2018/2019 (odbywających się w środy TP/TN, godz.11.15-13.00, 15:15-17:00, 127P/C3).

  Laboratorium 1

  Pierwsze zajęcia w semestrze mają charakter organizacyjny. Oprócz szkolenia stanowiskowego omawiane na nim są: sposób prowadzenia zajęć, zasady zaliczania, środowisko pracy. Na tych zajęciach powstaje pierwszy projekt typu "Witaj świecie" w wybranym IDE oraz z wykorzystaniem dostępnego jdk (preferowane jest eclipse photon + jdk1.8 lub jdk10 - takie narzędzia dostępne są na komputerach w laboratorium).
 • Grupy TP/TN
  1. Zalogowanie do systemu Windows
  2. Uruchomienie IDE z założeniem przestrzeni pracy (workspace) na dysku I: (wcześniej można wyczyścić ten dysk)
  3. Skonfigurowanie IDE do pracy z wybranym JDK
  4. Utworzenie projektu zgodnie z przyjętą konwencją nazewniczą (lab01, lab01_pop, lab02, lab02_pop, ...)
  5. Edycja kodu i uruchomienie programu "Witaj świecie" (dokładniej - metody main wybranej klasy)

  Laboratorium 2

  Na drugich zajęciach należy wykazać się umiejętnością tworzenia algorytmów. Bazując na doświadczeniach zdobytych na wcześniejszych kursach (Podstawy programowania, Programowanie obiektowe) należy zaimplementować rozwiązanie zadanego problemu. Potrzebna do tego wiedza niewiele wychodzi poza składnię znaną z języka C/C++ (deklaracja zmiennych, pętle, instrukcje warunkowe, deklaracja metod itp.).

  Laboratorium 3

  Laboratorium 4

  Laboratorium 5

  Laboratorium 6

  Laboratorium 7

  Dodatki:

  Jeśli nie oznaczono inaczej, ta strona internetowa wraz z zawartością podlegają licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).